WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

PACJENCI
INDYWIDUALNI

KONTRAHENCI
INSTYTUCJONALNI

BADANIE
KLESZCZA

Informujemy, że wyniki badań laboratoryjnych wydawane w formie elektronicznej podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym diagnosty laboratoryjnego - stanowią one pełnoprawne wyniki badań.